Наші послуги: Міжнародні перевезення | Автоперевезення | Контейнерні перевезення | Авіаперевезення | Послуги митних брокерів

On-line замовлення »

Вантажні перевезення »
митне оформлення »
консультациії
у сфері ЗЕД »

Новини


ЗЕД, митна справа

Відповідно до українського законодавства для ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємство зобов'язане пройти акредитацію. Акредитацією називається реєстрація й облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах. 

У сучасній практиці роботи вітчизняних організацій через ризики неплатежів і відсутність гарантій. дуже часто стали використовуватися платежі котрі забезпечують отримання виручки за відвантажений товар або виконані роботи. Основною формою платежу, що найбільшою мірою гарантує продавцю отримання оплати за товар, є акредитив. В Україні робота з акредитивною формою оплати регулюється і підпорядковується міжнародному законодавству «Уніфікованим правилам і звичаєм за документарними акредитивами». 

Сертифікат якості (англ. quality certificate) - товаросупроводжувальний документ, що підтверджує відповідність товару показникам якості, технічним характеристикам, вимогам безпеки для життя й здоров'я людей, природної навколишнього середовища, передбаченим умовами договору

Сертифікат відповідності - документ, що видається вповноваженим (акредитованим) органом, або Державним комітетом України по стандартизації, метрології й сертифікації, що діє відповідно до правил державної системи стандартизації й сертифікації.

Державна митна служба України (ДМСУ) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері митної справи. Діяльність митної служби направляється і координується Кабінетом Міністрів України.

Інвестиції - сукупність практичних дій, фізичних та/або юридичних осіб, держав, що ведуть до здійснення господарських операцій, які передбачають: придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів за внесення коштів та/або майна в статутний каптал юридичної особи й одержання за це прибутку або здійснення соціального ефекту.

Міжнародна торгівля (англ. world trade, international trade, world commerce) - система (сукупність) міжнародних товарно-грошових відносин, що складається із зовнішньої торгівлі всіх країн світу.

Торгово-промислова палата України, відповідно до Закону України про торгово-промислові палати в України це недержавна неприбуткова організація, що на добровільних заставах поєднує юридичних осіб і громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їхні об'єднання.

Відповідно до українського законодавства для ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємство зобов'язане пройти акредитацію. Акредитацією називається реєстрація й облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах.

Митна декларація (або Вантажна Митна Декларація - ВМД)- письмова заява встановленої форми, що подається митному органу та містить дані щодо товарів і транспортних засобів, що переміщаються через митний кордон України, необхідні для їхнього митного оформлення або переоформлення.

УКТ ЗЕД - Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності
ТН ЗЕД - Товарна Номенклатура Зовнішньоекономічної діяльності.

Експорт - митний режим, при якому товари вивозяться за межі митної території без зобов'язання про їхній зворотній ввіз на цю територію.

Митне оформлення, (митне очищення, розмитнення, декларування вантажу) - терміни під якими розуміється виконання необхідних формальностей, що виникають у зв'язку з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також у випадку зміни митного режиму

Митні збори - збори, що стягують митні органи у встановленому порядку при переміщенні товарів через митний кордон даної країни, при митноми оформленні товарів та в інших випадках визначених законом.

Валютний контроль (англ. currency inspection) - може містити в собі:

Митний режим - це сукупність норм, установлених законами з питань митної справи що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначає порядок такого переміщення й обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.

Митні платежі - платежі, що стягуються у встановленому порядку митними органами при митному оформленні товарів і в інших випадках передбачених законодавством України.

Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їхнього перебування на цій території і можуть використовуватись без будь-яких митних обмежень.

Мито (англ. custom's duty, tax) - обов'язковий особливий вид податку, що стягується митними органами країни при ввозі товару на її митну територію або його вивозі із цієї території і є невід'ємною умовою такого ввозу або вивозу відповідно до її законодавства.

Сторінки: |<<   <<   1   2   >>   >>|
Корисна інформація
Мито, ставки мита
Митний режим
Імпорт товарів
Експорт товарів
Інкотермс
УКТ ЗЕД
Митні платежі
Митна декларація
Митна служба
Зовнішньоекономічна діяльність
Акредитиви
Сертифікат відповідності
Сертифікат якості
Міжнародна торгівля
Іноземні інвестиції
Валютний контроль
Торгово-промислова палата
Митні збори
© 2007 Logoline. Усі права захищені.