Наші послуги: Міжнародні перевезення | Автоперевезення | Контейнерні перевезення | Авіаперевезення | Послуги митних брокерів

On-line замовлення »

Вантажні перевезення »
митне оформлення »
консультациії
у сфері ЗЕД »

Новини


Державна митна служба України, ДМСУ

Державна митна служба України (ДМСУ) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері митної справи. Діяльність митної служби направляється і координується Кабінетом Міністрів України. Державна митна служба України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. ДМСУ узагальнює практику застосування законодавства з питань, які належать до його компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства й у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень митна служба України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їхньою реалізацією.
Основними завданнями Державної митної служби України є:

1. Забезпечення реалізації державної політики в сфері митної справи;
2. Захист економічних інтересів України;
3. Контроль за дотриманням законодавства України про митну справу;
4. Використання засобів митно-тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів і інших предметів;
5. Удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів і інших предметів, які переміщаються через митний кордон України;
6. Здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями;
7. Здійснення разом з іншими вповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономічної діяльності державних інтересів на зовнішньому ринку;
8. Боротьба з контрабандою й порушеннями митних правил;
9. Розвиток міжнародного співробітництва в сфері митної справи.


Державна митна служба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці, спеціалізовані митні заклади та організації. Митна служба в межах своїх повноважень має право видавати накази, організовує і контролює їхнє виконання митними органами. Нормативно-правові акти митної служби підлягають реєстрації у встановленому законодавством порядку. У випадках, передбачених законодавством, рішення митної служби є обов'язковими для виконання центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, а також громадянами. Для погодженого рішення питань, які належать до компетенції ДМСУ, а також для обговорення найважливіших напрямків її діяльності утворюється колегія в складі Голови митної служби (Голови колегії), його заступників, працівників ДМСУ та інших митних органів. Якщо буде потреба до складу колегії Державної митної служби можуть входити у встановленому порядку інші особи. Митна служба України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та свого найменування.

Предыдущие публикации
Корисна інформація
Мито, ставки мита
Митний режим
Імпорт товарів
Експорт товарів
Інкотермс
УКТ ЗЕД
Митні платежі
Митна декларація
Митна служба
Зовнішньоекономічна діяльність
Акредитиви
Сертифікат відповідності
Сертифікат якості
Міжнародна торгівля
Іноземні інвестиції
Валютний контроль
Торгово-промислова палата
Митні збори
© 2007 Logoline. Усі права захищені.