Наші послуги: Міжнародні перевезення | Автоперевезення | Контейнерні перевезення | Авіаперевезення | Послуги митних брокерів

On-line замовлення »

Вантажні перевезення »
митне оформлення »
консультациії
у сфері ЗЕД »

Новини


Акредитиви та їх типи

У сучасній практиці роботи вітчизняних організацій через ризики неплатежів і відсутність гарантій. дуже часто стали використовуватися платежі котрі забезпечують отримання виручки за відвантажений товар або виконані роботи. Основною формою платежу, що найбільшою мірою гарантує продавцю отримання оплати за товар, є акредитив. В Україні робота з акредитивною формою оплати регулюється і підпорядковується міжнародному законодавству «Уніфікованим правилам і звичаєм за документарними акредитивами». 

Акредитив - вид розрахунків, при яких банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк - емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель. Найбільш часто вживаються так звані документарні акредитиви. Документарний акредитив - це зобов'язання банку оплатити вартість товару (послуг) бенефіціару (продавцю) за умови подання продавцем в банк документів, оформлених у повній відповідності з умовами акредитива. Акредитиви поділяються на такі види: 

  1. Безвідкличний і відкличний акредитив  Найбільш часто застосовуватися безвідкличні акредитиви. Безвідкличний акредитив на відміну від відкличного не може бути відмінений або змінений ні банком-емітентом (банк який відкрив акредитив), ні за вказівкою наказодавця акредитива (покупця) без згоди бенефіціара 
  2. Непідтверджений і підтверджений акредитиви  Зобов'язання третього банку по акредитиву називається підтвердженням акредитива, а такий акредитив - підтвердженим. 
3. Трансферабельний або так званий переказний акредитив дозволяє бенефіціару перевести весь акредитив або його частину іншому або декільком іншим особам (другим бенефіціарам). 
  4. Акредитив «з червоним застереженням»  Акредитиви «з червоним застереженням» дозволяють експортеру отримати частину коштів по акредитиву до подання всіх товаророзпорядчих документів в якості авансового платежу. Останній, у принципі призначений для того, щоб фінансувати виробництво і споживання товару, що поставляється по акредитиву, а також, можливо, для закупівлі та оплати призначеного для експорту товару (перед відвантаженням його покупцеві).
    5. Акредитив з платежем за пред'явленням  Платіж за таким акредитивом здійснюється відразу після того, як банку були надані документи, проти яких було відкрито акредитив 
  6. Акредитив з відстроченням платежу  Платіж за таким акредитивом здійснюється через певний проміжок часу після надання продавцем документів в банк. 

Також бувають револьверні (відновлювальні) акредитиви, резервні акредитиви (STAND-BY - акредитиви), ділені, і не подільні Акредитиви, ці типи акредитивів використовуються рідко. 

Предыдущие публикации
Корисна інформація
Мито, ставки мита
Митний режим
Імпорт товарів
Експорт товарів
Інкотермс
УКТ ЗЕД
Митні платежі
Митна декларація
Митна служба
Зовнішньоекономічна діяльність
Акредитиви
Сертифікат відповідності
Сертифікат якості
Міжнародна торгівля
Іноземні інвестиції
Валютний контроль
Торгово-промислова палата
Митні збори
© 2007 Logoline. Усі права захищені.